Hasła rzeczowe

Unia Demokratów Baza

Unia Demokratów Baza, do 1986 jako Grupa Polityczna Baza, wywodziła się z Klubów Myśli Robotniczej (powstałych jesienią 1982 z inicjatywy Jana Strzeleckiego); gł. działacze: Maria i Waldemar Pernachowie, Andrzej Święcicki, Zbigniew Zawadzki, Lech Antonowicz, Halina i Wiktor Saczkowscy, Janusz Dombrowski, Bronisława i Szczepan Sawiccy, Teresa Dangel. UDB funkcjonowała całkowicie niezależnie od struktur „S”; za cel nadrzędny działalności politycznej uznawała odzyskanie przez Polskę niepodległości. UDB stworzyła własne zaplecze poligraficzne: w V 1983 z inicjatywy W. Pernacha, A. Święcickiego i Z. Zawadzkiego wydano 1. nr miesięcznika społeczno-politycznego „Baza” (do 1990 72 nr.) z publicystyką liberalną i neokonserwatywną; prezentowano idee społeczeństwa obywatelskiego opartego na indywidualnej działalności gospodarczej, dostrzegano konieczność powstania niezależnej ekonomicznie klasy średniej. Wydano 3 nr. przeglądu zagranicznego „Agora” i 27 książek, w tym dzieła Józefa Mackiewicza, udzielano także pomocy poligraficznej (druk) m.in. Grupie Politycznej Samostanowienie, PPS, Solidarność Zwycięży, LDPN. 1984-1986 UDB przeprowadziła akcję pomocy dla osób więzionych i ich rodzin, organizowała kolonie i obozy dla dzieci (m.in. w Brennej). Brała udział w bojkocie wyborów do rad narodowych (1984) i Sejmu PRL (1985). W 1987 po nawiązaniu współpracy z Tadeuszem Jarskim-Jarzembowskim i Solidarity with Solidarity w Londynie UDB podjęła akcję propagandową na rzecz wolnego Afganistanu, m.in. na łamach pisma ogłoszono konkurs na plakat, w którym wzięło udział kilkunastu artystów plastyków. Dzięki współpracy podjętej z francuską energetyką (EDF) i centralą związkową CFDT na praktyki do Francji wyjeżdżali polscy energetycy oraz rozpoczęła się wymiana kolonijna; do Francji wyjechało kilkadziesiąt osób, które zakwaterowano przy francuskich rodzinach, do Polski (w okolice Zakopanego) przyjechała grupa kilkunastu osób. W V 1987 UDB przystąpiła do Porozumienia Partii i Organizacji Niepodległościowych, była także współorganizatorem Polskiego Funduszu Demokracji i Niepodległości, Porozumienia Demokratów Polskich. 1989-1990 we współpracy z Tadeuszem Pawlickim (operator kamery) i Lechem Antonowiczem (scenariusz) przygotowano filmy dokumentalne o Józefie Kurasiu ps. Ogień, Emilu Fieldorfie ps. Nil i Witoldzie Pileckim. W 1990 działacze UDB przystąpili do PC.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry