Hasła rzeczowe

Uskok

"Uskok", podtytuł: „Biuletyn Informacyjny Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» ZG «Lubin»”, pismo wydawane w Lubinie I 1988 – IV 1989.

Ukazało się 15 nr. (12 w 1988, 3 w 1989) o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie 500-1500 egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Franciszek Kamiński (założyciel, redaktor naczelny, autor tytułu, winiety, artykułów, drukarz), Bogdan Nuciński (pomysłodawca). Materiały informacyjne i teksty przekazywano F. Kamińskiemu przez łańcuch pośredników (m.in.: B. Nucińskiego, Stanisława Śniega).

Publikowano głównie informacje, oświadczenia z Zakładów Górniczych Lubin, KGHM, z kraju; komentowano sytuację w Polsce, opisywano nadużycia przełożonych w zakładzie pracy, publikowano ogłoszenia, komunikaty TKZ, Komitetu Organizacyjnego „S”. W II 1989 pismo zdobyło Nagrodę im. Antoniego Zdanowskiego jako „najlepsze związkowe pismo zakładowe, zasłużone w propagowaniu problematyki ochrony pracy, BHP i spraw pracowniczych w zakładzie”.

Kolportowano bezpłatnie, początkowo tylko w ZG Lubin, później także w innych zakładach górniczych na terenie Lubina i Polkowic oraz we Wrocławiu.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry