Hasła rzeczowe

Uskok

„Uskok”, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» ZG «Lubin»” wydawany w Lubinie I 1988 – IV 1989. Ukazało się 16 n-rów (12 w 1988, 4 w 1989), obj. 2–4 s., format A4, druk na powielaczu i offsecie, nakł. 500–1,5 tys. egz.; miesięcznik. Inicjatorem pisma był Bogdan Nuciński, który założył je z Franciszkiem Józefem Kamińskim. W redakcji: F.J. Kamiński (redaktor nacz., autor tytułu, winiety i artykułów) i B. Nuciński; z redakcją współpracowali Józef Dwojak i Jan Babula. Druk: F.J. Kamiński. Materiały informacyjne i teksty przekazywano F.J. Kamińskiemu przez łańcuch pośredników, m.in. B. Nucińskiego, Stanisława Józefa Śniega. Publikowano gł. informacje z zakładu, KGHM i kraju, a także komentarze dot. sytuacji w Polsce, opisy nadużyć przełożonych w zakładzie pracy, ogłoszenia, komunikaty TKZ, Komitetu Organizacyjnego „S”. W II 1989 pismo zdobyło Nagrodę im. Antoniego Zdanowskiego za „najlepsze związkowe pismo zakładowe, zasłużone w propagowaniu problematyki ochrony pracy, bhp i spraw pracowniczych w zakładzie”. Kolportowane bezpłatnie, pocz. tylko w ZG Lubin, nast. w in. zakładach KGHM oraz we Wrocławiu.

 

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry