Hasła rzeczowe

Veto

"Veto", pismo wydawane przez „S” oraz NZS w Krakowie po 13 XII 1981 – VII/VIII 1983.

Ukazało się 17 nr. (w tym podwójny: 14/15) o obj. 6-26 s. w formacie A4; w założeniu miesięcznik, od nr. 16 (z 1983) nieregularnie; drukowany na powielaczu, od nr 5 z 1982 ilustrowany; nr. 7 i 11 były wydaniami specjalnymi.

Publikowano informacje o represjach i sytuacji osób represjonowanych, działalności wymiaru sprawiedliwości, warunkach internowania, opisywano i komentowano sytuację oraz aktualne wydarzenia ze świata, kraju, regionu i Krakowa, dyskutowano o strategii i taktyce ruchów opozycyjnych oraz o etyce działania w warunkach stanu wojennego, opisywano strajki i akcje antyrządowe, zamieszczano przedruki z prasy polskiej i zagranicznej, wywiady, poradniki dla konspiratorów, wiersze.

Kolportowane w Krakowie.

Po wydaniu nr. 2 aresztowano część redakcji.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry