Hasła rzeczowe

Veto

"Veto", podtytuł: „Pismo NZS UŁ”, wydawane IV – 1 XII 1981 w Łodzi.

Ukazało się 11 nr o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 1 tys. egz.

W składzie redakcji: Paweł Gniazdowski, Grzegorz Grabowski, Elżbieta Krych (sekretarz redakcji), Jerzy Sójka, Zbigniew Żołnierczyk, Jerzy Najdowski, we współpracy z Jackiem Bartyzelem, Adamem Hohendorffem, Tomaszem Mysłkiem, Grzegorzem Ratuszniakiem, Zbigniewem Sekulskim, Piotrem Stalmaszczykiem, Tomaszem Włodkowskim (adres redakcji: Łódź ul. Piotrkowska 48).

Zamieszczano artykuły dot. sytuacji politycznej i najnowszej historii Polski, relacjonowano działalność NZS na UŁ, komentowano wydarzenia z działalności tej organizacji w Łodzi i kraju (m.in. konflikt w radomskiej WSP i przebieg I Zjazdu Zrzeszenia), publikowano dyskusje nt. programu NZS, także wywiady, m.in. z Karolem Głogowskim, Jarosławem Guzym, Stefanem Niesiołowskim, Józefem Śreniowskim.

Kolportowano głównie wśród studentów UŁ.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry