Hasła rzeczowe

Veto (Poznań)

"Veto", czasopismo sygnowane (w różnych okresach) przez „S”, NZS, KOSy 21 × TAK, wydawane III 1982 – wiosna 1988 w Poznaniu.

Ukazało się 16 nr. o obj. 14-232 s. (w niektórych nr. stosowano odrębną numerację różnych części pisma i dodatków) w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500-2000 egz.; wychodziło nieregularnie. Niektóre nr. miały charakter tematyczny, np. nr 9 poświęcono problemom kultury i środowisk twórczych, nr 13 twórczości George’a Orwella i opiniom o rzeczywistości roku 1984 w krajach komunistycznych, nr 16 problematyce niemieckiej. Do nr. 2 dołączono artykuł Alaina Besançona ''Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość'', do nr. 13 suplement z opowiadaniem George’a Orwella ''Folwark zwierzęcy''. Nr 12 z 1984 został w całości skonfiskowany przez SB.

W składzie redakcji: Jarosław Maszewski, Wojciech Pawlak, Piotr Buczkowski, Andrzej Klawiter, Janusz Zemer, Marek Wąs, Stanisława Dowchain, Jacek Kubiak, Iwona Burszta, we współpracy z plastykami: Krzysztofem Gierszalem, Mariuszem Tulińskim, Krzysztofem Ranusem.

Zamieszczano informacje, oświadczenia, komunikaty różnych struktur „S”; propagowano organizowanie, działalność KOS-ów; 1982-1983 opublikowano wiele materiałów dot. bieżących wydarzeń w Polsce, m.in. analizy, wypowiedzi internowanych lub ukrywających się działaczy „S”, dyskusje programowe, komentarze, opinie o sytuacji politycznej; znaczną część materiałów stanowiły artykuły o charakterze politycznym, ekonomicznym, socjologicznym, historycznym, m.in. autorstwa Leszka Nowaka, Leszka Kołakowskiego, Adama Michnika, Stefana Bratkowskiego, Milovana Dżilasa, Stefana Kisielewskiego, Konstantego Jeleńskiego; publikowano wywiady, m.in. z Aleksandrem Zinowiewem, Agnieszką Holland, Josefem Smrkowskim, przedruki wydawnictw zagranicznych, emigracyjnych, prasy podziemnej. Nazwą pisma sygnowano również kalendarze i plakaty.

 

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry