Hasła rzeczowe

Victoria (FSC Lublin)

„Victoria”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”, pismo wydawane IV 1988 – III 1989 (w winiecie rysunek dłoni z palcami ułożonymi w kształcie „V” z napisem „Solidarność” stylizowanym na oryginalną solidarycę). Jako wydawca w stopce: Drukarnia polowa im. Mieczysława Żeromskiego lub Wydawnictwo im. Olofa Palme.

Ukazało się 13 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 200-500 egz.; wychodziło nieregularnie.

Skład redakcji nieznany; materiały do druku (prawdopodobnie gotowe matryce) przekazywał, odbierał gotowy nakład i rozdzielał na poszczególne wydz. Fabryki Samochodów Ciężarowych Tadeusz Popławski. Druk w ramach lubelskiej grupy PPS: Adam Bobryk, Zenon Sawczuk, Dariusz Mazurek na terenie Lublina (m.in. w wynajmowanym mieszkaniu przy ul. Pawiej).

Zamieszczano głównie komunikaty, apele, oświadczenia TKZ „S” FSC Lublin, informacje i komentarze dot. spraw pracowniczych FSC oraz krótkie komentarze do bieżących wydarzeń i historii.

Kolportowano na terenie FSC Lublin.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry