Hasła rzeczowe

Viktoria

"Viktoria", podtytuł: „Biuletyn Miejskiego Komitetu Oporu NSZZ «Solidarność» Siemianowice”, pismo wydawane w Siemianowicach Śl. VII 1982 – 1983.

Ukazało się ok. 30 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych z matryc białkowych na drukarce skonstruowanej przez członków redakcji; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Jan Harasym (początkowo przekazywał materiały do publikacji rodzinie odwiedzającej go w Ośr. Odosobnienia), Jan Tymiński (odpowiadał za zbieranie materiałów), Janusz Wilganowicz, Ernest Kopyciok (dostarczał papier), Bernard Buzko, Maksymilian Jaguś (druk), Bogdan Punda (dostarczał farbę). Autor artykułów: m.in. Maciej Klich (student historii na Uniwersytecie Śląskim, którego J. Harasym poznał podczas internowania, współdziałający w ramach Samoobrony Studenckiej).

Publikowano głównie teksty dot. Siemianowic Śl. i nieliczne dot. Katowic, przedruki z innych podziemnych pism, informacje o malowaniu antykomunistycznych haseł na murach i manifestacjach.

Kolportowano na terenie Siemianowic Śl. i Katowic.

Niski poziom techniczny pisma oraz fakt, że istniały inne gazety, które redakcja uznała za lepsze, spowodowały zaprzestanie wydawania pisma.

Radosław Miłoch

Region Śląsko-Dąbrowski, Siemianowice Śląskie

Opcje strony

do góry