Hasła rzeczowe

W Drodze

„W Drodze”, pismo podziemnych struktur „S” w Bydgoszczy, wydawane 1982-1984.

Ukazało się 25 nr. w formacie A5, drukowanych metodą sitodruku w nakładzie 500 egz.; dwutygodnik.

W składzie redakcji: Halina Lewandowska (redaktor naczelna), Gerard Lewandowski, Barbara i Alfons Spudych.

Pierwszy nr wydano 13 XII 1982 jako odpowiedź na wprowadzenie stanu wojennego, nr ostatni w VI 1984.

Pismo przestało się ukazywać w następstwie aresztowania Spudychów oraz konfliktów wśród działaczy bydgoskiego podziemia solidarnościowego.

 

Krzysztof Osiński

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry