Hasła rzeczowe

W Okopach

"W Okopach", pismo Tymczasowego Komitetu Wykonawczego, następnie Komitetu Koordynacyjnego „S” w IBJ, założone przez Eryka Piaseckiego i Józefa Sobolewskiego (jako kontynuacja rozdawanych wśród pracowników IBJ w XII 1981 informacji przepisywanych przez nich w kilkudziesięciu egz. na maszynie), wydawane 14 I 1982 – 20 V 1988; podtytuł: „NSZZ «Solidarność» [Instytutu Badań Jądrowych]”.

Ukazały się 93 nr. w formacie A4, początkowo drukowane przez E. Piaseckiego i J. Sobolewskiego na powielaczu, techniką „kocyk” z matrycy z glass-papieru i torebek foliowych, 1982-1983 przez Krzysztofa Wieteskę również techniką sitodruku z matryc białkowych, głównie w pomieszczeniach IBJ (m.in. z Jackiem Krzewskim) w nakładzie do 200 egz., od 1984 na offsecie w Wydawnictwie Prasowym Myśl Pawła Mikłasza w nakładzie kilkaset egz.; wychodziło nieregularnie. Nr. sygnowano literą „B” zamiast „nr”; nie ukazał się nr 68; nr. 34 (z 1982) i 76 (z 18 V 1984) wyszły jako specjalne, 3 IX 1982 wydano nr specjalny nienumerowany. W nr. B 88 (z 1986) podano informację, że został wydrukowany w „Polowej Drukarni Jądrowej im. Rucha Browna”, w ostatnim zaś nr. B 93-94, że w Wydawnictwie Prasowym Myśl.

Skład redakcji: E. Piasecki (redaktor naczelny, autor ps. Heniek, od 1984 organizator druku i odbioru nakładu), J. Sobolewski (redaktor 1982-1985), Andrzej Horodeński (autor), Wanda Cuber (1984-1988 przepisywacz, redaktor, kolporter w Ośr. IBJ Żerań), Leszek Nowicki (zbiórka pieniędzy na pismo), Andrzej Dyżewski (1986-1988).

Publikowano artykuły własne i przedruki, informacje na temat polskiej atomistyki, sytuacji w IBJ, zwolnionych z pracy, procesów politycznych, akcji podziemia, opisy akcji protestacyjnych, prezentacje sylwetek osób uwięzionych, komunikaty i rozliczenia podziemnej „S” w IBJ, recenzje książek, wiersze, analizy polityczne. Zamieszczano także raporty naukowe w formie dodatku do pisma, np. ''Agonia, a nie poprawa gospodarcza'' (B 20 z 6 V 1982), ''Analiza społecznych kosztów oporu społecznego. Wnioski na przyszłość'' (B 26 z 1982), ''Po roku'' (analiza sytuacji politycznej i działalności „S”, B 49 z 1983); w formie dodatku publikowano też dokumenty, np. ''Dokumenty Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S”'' (B 31 z 1982), ''31 sierpień 1982. Warszawa'' (zapis rozmów prowadzonych w eterze między sztabem a dowódcami zgrupowań MO w Śródmieściu, nienumerowane, 3 IX 1982). W 1988 pismo popierało strajkujących robotników. Zamieszczano komunikaty tajnej kapituły przyznającej osobom szkodliwym dla IBJ i pracowników ordery Wielkiej Gnidy i Małej Gnidy.

Finansowane ze składek związkowych, kolportowane w IBJ 1982-1983 przez członków „S” (osoba odpowiedzialna: Stanisław Gębalski), od 1984 także poza IBJ.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Otwock

Opcje strony

do góry