Hasła rzeczowe

W Okopach

„W Okopach”, podtytuł „NSZZ »Solidarność«”, pismo Tymczasowego Komitetu Wykonawczego, nast. Komitetu Koordynacyjnego „S” w Instytucie Badań Jądrowych, wydawane nieregularnie 14 I 1982–20 V 1988, założone przez Eryka Piaseckiego i Józefa Sobolewskiego, wydano 94 nr. o obj. m.in. 4 s., w formacie A5 (w tym dodatki samoistne do B [nr] 26, 31, 33, 49) zamiast „nr” oznaczane literą „B” i kolejną liczbą, drukowane różnymi technikami początkowo z wykorzystaniem oryginalnego sposobu przez E. Piaseckiego, J. Sobolewskiego, nast. 1982–1983 na matrycy białkowej (przez Krzysztofa Wieteskę w pomieszczeniach IBJ przy wsparciu Jacka Krzewskiego, Katarzyny Biskupskiej), od 1984 na offsecie w nakł. do kilkuset egz., u schyłku aktywności wydawane także przez Polową Drukarnię Jądrową im. Rucha Browna (B88/1986), Myśl Wydawnictwo Prasowe (B93-94/1988).

W redakcji Eryk Piasecki (redaktor nacz., autor – ps. Heniek), 1982–1985 Józef Sobolewski (redaktor); Andrzej Horodeński (autor), 1984–1988 Wanda Cuber (przepisywacz, współredaktor, kolporter w Ośrodku IBJ Żerań), współpracownicy Leszek Nowicki (organizator zbiórek pieniędzy na pismo), 1986–1988 Andrzej Dyżewski.

Publikowano informacje nt. polskiej atomistyki, sytuacji w IBJ, zwolnień z pracy, procesów politycznych, akcji podziemia, protestów, sylwetek osób pozbawionych wolności, zamieszczano komunikaty i rozliczenia podziemnej „S” w IBJ, własne artykuły i przedruki, recenzje książek, wiersze, analizy polityczne, a także raporty naukowe w formie dodatku do pisma, np. Agonia a nie poprawa gospodarcza (B [nr] 20 z 6 V 1982), zamieszczano komunikaty tajnej kapituły przyznającej osobom szkodliwym dla IBJ i pracowników tzw. ordery Wielkiej Gnidy i Małej Gnidy.

1982–1983 pismo kolportowane na terenie IBJ przez członków „S”, osoba odpowiedzialna: Stanisław Gębalski, od 1984 także poza IBJ, finansowane ze składek związkowych.

 

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry