Hasła rzeczowe

Wers, Niezależne Wydawnictwo Książkowe

Wers, Niezależne Wydawnictwo Książkowe, wydawnictwo podziemne o orientacji konserwatywno-liberalnej utworzone na przełomie 1984/1985 we Wrocławiu przez Wiesława Żywickiego (redaktor nacz.), Mirosławę Łątkowską (program wydawniczy, redakcja, przepisywanie na maszynie, udostępnianie mieszkania) i Adama Borowskiego (organizacja druku, oprawy, kolportaż), Krystynę Januszkiewicz i Birutę Tomaszewską (program wydawniczy); oprac. graf.: Jan Jaromir Aleksiun. Druk i oprawa książek: w Warszawie; pierwsze tytuły wydrukowane zostały na tzw. dojściach. Od 1986 w dyspozycji wydawnictwa pozostawały 4 maszyny offsetowe Roneo Vickers i AB-Dick przerzucone w darach z Zachodu. Drukarze m.in.: Janusz Jeżewski, Stanisław Nitecki, Wojciech Podgórzak, Marek Rasiński; druk okładek na sicie m.in. Maria Chmaj; składanie książek m.in.: Adam Herman, Artur Łęga, Barbara Krajewska, Piotr Sarzała, Magdalena Waszkiewicz; transport: Krzysztof Olszewski, Franciszek Perkowski (także udostępnianie mieszkania), Jan Wojciechowski; fotografia, klisze, matryce, Zbigniew Jusis (także udostępnienie mieszkania). Drukowano m.in. w domu Wojciecha i Anny Kochlewskich w Komorowie, Janusza Jeżewskiego w Warszawie na ul. Pułkowej, w użyczanych i wynajmowanych domach w Ząbkach, Zielonce i Rembertowie; współpraca przy organizacji druku: Tadeusz Markiewicz. Do 1990 ukazało się 30 tytułów, w nakł. 1-3 tys. egz.; ważniejsze (w tłumaczeniach własnych Wersu): Aleksandr Nekricz, Michaił Heller, ''Utopia u władzy. Historia Związku Radzieckiego''; Milton Friedman, ''Wolni wobec wyboru''; Friedrich von Hayek, ''Konstytucja wolności''; Roger Scruton, ''Myśliciele Nowej lewicy''; ''Raport. Polska 5 lat po Sierpniu'', przygotowany przez Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, także np. scenariusz zatrzymanego przez cenzurę filmu Wiesława Saniewskiego ''Nadzór'' oraz ocenzurowana w oficjalnym wydaniu powieść Witolda Gombrowicza ''Opętani''; wydano także 1 blok (w 1986 z okazji 20-lecia niezależnego ruchu wydawniczego) i 3 serie znaczków poczty podziemnej wg projektów m.in. Marka Oktaby. Po zniesieniu cenzury w VI 1990 Wers zakończył działalność, Mirosława Łątkowska i Adam Borowski kontynuują działalność wydawniczą jako Oficyna Wydawnicza Volumen.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry