Hasła rzeczowe

Wezwanie

"Wezwanie", podtytuł: „Niezależne pismo literackie”, wydawane III 1982 – VI 1989 w Warszawie przez wydawnictwa Copyright (nr. 1-4 z 1982) i Przedświt (nr. 5-10 z 1982-1986) oraz Oficynę Wydawniczą Pokolenie (nr. 11-15 z 1986-1989).

Ukazało się 15 nr. o obj. 100-200 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 1-2 tys. egz., ilustrowane; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Leszek Szaruga (inicjator pisma, ps. Spectator), Tomasz Jastrun (pomysłodawca tytułu, faktyczny redaktor naczelny, ps. Charłamp, K. RET., Smecz, Te-Jot, Tomasz Nurt, A), Tomasz Burski (ps. Tomasz Chudy), Ryszard Holzer, Jarosław Markiewicz (ps. Jan Marty), Iwona Smolka (ps. Wiktor Issa, Reporter, A, JS), Włodzimierz Bolecki (ps. Pseudonim), Andrzej Jagodziński (ps. Beata Rój-Porubska, B.R.-P.), Janusz Jankowiak, Andrzej Kaczyński, Zyta Oryszyn, Lidia Rola, Jan Walc, Irena Lewandowska (ps. Anna Osa, EKA, Ocelot, SEM), Piotr Matywiecki (ps. Jan Biegacz, P.M.). Współpracownicy m.in.: Piotr Bratkowski (ps. Marek Mokotowski), Mieczysława Buczkówna (ps. Mat.), Maciej Cisło (MC), Janusz Czarniawski (ps. pj), Andrzej Dzierżanowski, Jerzy Ficowski, Marcin Galec (ps. Paweł), Piotr Godlewski (ps. Paweł Heartman, an,), Zbigniew Herbert, Andrzej Kaczyński (ps. Leon Bober), Anna Kamieńska, Leszek Kieniewicz (ps. Sgt Pepper), Krystyna Kofta (ps. Mantis), Piotr Lachmann (ps. PioLa), Wojciech Lamentowicz (ps. Jan Morawski), Bogusława Latawiec (ps. Ortak), Magda Leja (ps. Maria Radecka), Grzegorz Musiał (ps. Jan Piotrkowski), Marek Nowakowski, Andrzej Osęka (ps. Jan Saber), Antoni Pawlak (ps. Adam Wrzeszcz), Maria Przybylska, Jan Tomkowski, Aleksander Wirpsza (ps. Krzysztof Zawrat), Piotr Wojciechowski, Andrzej Krzysztof Wróblewski, Andrzej Zwaniecki (ps. AA).

Początkowo stawiano sobie za zadanie przekazywanie w literackiej formie świadectw czasu, prezentowano głównie relacje, dzienniki (m.in. ''Dziennik zewnętrzny'' T. Jastruna), reportaże, felietony i sprawozdania. W miarę upływu czasu pismo stawało się magazynem kulturalno-literackim. Zamieszczano wiersze (m.in. Ernesta Brylla, Allena Ginsberga, T. Jastruna, A. Kamieńskiej, Gwido Zlatkesa, Roberta Tekieli), opowiadania (m.in. Marka Nowakowskiego i Kazimierza Orłosia), wywiady (m.in. z Andrzejem Czeczotem, Kazimierzem Brandysem, Władimirem Bukowskim i Januszem Głowackim), dyskusje redakcyjne, przeglądy wydarzeń, przeglądy prasy, wykazy nowości wydawniczych, recenzje. Ogłaszano również ankiety dotyczące bieżących zagadnień politycznych, m.in. ''Lewica – prawica'' (nr 12).

Pismo kolportowane na terenie całego kraju.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry