Hasła rzeczowe

Węgielki Wałbrzyskie

„Węgielki Wałbrzyskie”, podziemne pismo wałbrzyskiej „S” górniczej, nast. SW, wydawane w Wałbrzychu 23 VI 1988–23 X 1991. Ukazało się 28 numerów, obj. 2-6 s., format A5 i A4 (od nr. 15/1989), druk techniką sitodruku i offsetowy, nakł. 2000–3000 egz., 23 I 1989–12 IV 1989 wydawane nieregularnie, numeracja ciągła. Od nr. 1 z 23 VI 1988 do nr. 8 z 23 I 1989 podtytuł: pismo członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” Kopalnie: „Wałbrzych”, „Victoria”, „Thorez”, Zakłady Koksownicze, Z.P.S. [Zakłady Przemysłu Spożywczego] „Wawel”, „Książ”; nr. 9–17, nr. 24–27 pismo organizacji Solidarność Walcząca; nr. 18–23 organizacji Solidarność Walcząca Pododdział Wałbrzych. Do nr. 20 (1990) nr spec. „Przyszłość kopalń”. Pismo wydawane przez: Ruch Młodzieży Niezależnej (nr. 1–8); Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej (nr 9), SW Oddział Dolny Śląsk (od nr. 10), SW Pododdział Wałbrzych (od nr. 19).

W redakcji: Maria Krokowska (redaktor nacz.) i Mariusz Grabowski, odpowiedzialny za druk i kolportaż oraz kontakty ze współpracownikami, m.in. Dariuszem Gustabem, Janem Kirszensteinem, Krzysztofem Miedziakiem, Janem Skrupskim. Na łamach pisma podano adresy osób mające kontakt z redakcją: 1988 Lecha Czyżewskiego i 1990 Janusza Szeszko. Tematy dot. sytuacji w górnictwie wałbrzyskim, działalności związkowej w kopalniach, apele o pomoc dla represjonowanych pracowników. Dominowała tematyka społeczna, polityczna i ekonomiczna, publikowano także oświadczenia, komunikaty, dokumenty programowe SW oraz teksty omawiające sytuację kraju. Kolportowane w regionie odpłatnie w cenie 10 zł (nr. 1–8), nast. bezpłatnie.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry