Hasła rzeczowe

Wiadomości Dnia Strajkowego

"Wiadomości Dnia Strajkowego", pismo stanowiące kontynuację „Komunikatu” Biura Prasowego Strajku Politechniki Warszawszkiej, wydawane od nr. 10 z 22 XI do nr. 26 z 8 XII 1981.

Ukazało się 18 nr. o obj. 1 – kilku s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, nakład nieustalony; dziennik.

W składzie redakcji: Grzegorz Jaczyński, Robert Luśnia, Małgorzata Pawlik, Iwona Flis.

Zamieszczano bieżące informacje dot. strajku na PW i in. uczelniach w kraju. 1 XII 1981 ukazał się dodatek zawierający opracowanie ''Szkolnictwo regionalne a samorząd terytorialny''. W nr. 16 (bez tytułu i daty) opublikowano wybrane dokumenty dotyczące sytuacji w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa 27 XI 1981.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry