Hasła rzeczowe

Wiadomości Dnia. Komunikaty

 

„Wiadomości Dnia. Komunikaty”, pismo wydawane w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 27 V–8 XII 1981. Ukazało się 79 nr. (w tym kilka podwójnych, np. nr 19/20 z 12 VIII 1981); niektóre, oznaczane zgodnie z numeracją ciągłą, wychodziły jako „Wydania specjalne”, obj. 1–12 s., format A4, druk na powielaczu (pierwsze nr., prawdopodobnie z braku papieru, drukowano na starych formularzach zakładowych: listach płac, kosztorysach), nakł. 500–1000 egz.; wychodziło nieregularnie, co kilka dni. W redakcji: Jacek Sadowski (redaktor nacz.), Michał Pytlarz. Publikowano informacje o najważniejszych wydarzeniach w zakładzie pracy, wiadomości dot. prac Prezydium Komisji Fabrycznej oraz oświadczenia i komunikaty; opisywano najważniejsze wydarzenia związkowe z miasta, regionu i kraju, zamieszczano rysunki. W nr. 22 z 17 VIII 1981, oznaczonym jako „Wydanie specjalne”, opublikowano uchwałę KKP o powołaniu Związkowych Komisji Kontroli Społecznej. Pismo bezpłatne kolportowane w FSC.

 

 

Marzena Grosicka

Starachowice

Opcje strony

do góry