Hasła rzeczowe

Wiadomości Krakowskie

"Wiadomości Krakowskie", pismo informacyjno-publicystyczne, sygnowane przez MKZ „S” Małopolska, wydawane 24 X 1980 – 12 VII 1981 w Krakowie przez niezależny zespół redakcyjny; podtytuł: „Pismo ruchu «Solidarność»”.

Ukazały się 24 nr. (w tym 5 podwójnych: 2/3, 5/6, 13/14, 16/17, 22/23) o obj. 8-40 s. w formacie A4 i A5 (2 pierwsze nr.), drukowane na offsecie w nakładzie 0,5-15 tys. egz.; w założeniu tygodnik, wychodziło nieregularnie.

Skład redakcji: Kazimierz Adamczyk, Mieczysław Gil, Leszek Konarski, Maciej Kozłowski, Henryk A. Pach (tylko nr 1.), Jan Rogóż i Jerzy Surdykowski, następnie także Krzysztof Baran, Andrzej Lisowski, Elżbieta Morawiec, Jacek Wcisło i Wojciech Wiśniewski; rysunki m.in. Andrzej Mleczko; artykuły publikowali również: Halina Bortnowska, Anna Gorazd, Konstanty Miodowicz, Ewa Owsiany, Maria de Hernandez-Paluch, Marek Skwarnicki, Małgorzata Szejnert, Tadeusz Szyma i Jacek Taylor. Początkowo drukowane w Zakładzie Małej Poligrafii UJ i drukarni zakładowej MPK, po zorganizowaniu przez MKZ Małopolska własnej poligrafii – w MKZ Małopolska przy al. Krasińskiego 11b (tutaj drukowali m.in. Janusz Pierzchała i Marek Szymański). Siedziba redakcji: nr. 1-4 Kraków, ul. Karmelicka 16, od nr. 5/6 al. Krasińskiego 11. Od nr. 2 w wydawaniu pisma uczestniczył Wojciech Wiśniewski, który prowadził sekretariat oraz zajmował się procesem wydawniczym, (m.in. organizował przepisywanie tekstów, skład i druk).

Zamieszczano informacje o działalności „S” (również o niezależnym ruchu związkowym na wsi), oświadczenia i komunikaty władz związkowych krajowych i regionalnych, artykuły programowe i polemiczne, wywiady, a także poezję, m.in. Józefa Barana, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Skwarnickiego; sporo miejsca poświęcano wydarzeniom poznańskiego Czerwca ʼ56, Marca ʼ68 i Grudnia ʼ70, obchodom 3 V oraz Święta Niepodległości, nr 1 prawie w całości wizycie sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych z Lechem Wałęsą 18-19 X 1980 w Krakowie i Małopolsce (Tarnów, Nowy Targ i Nowy Sącz).

Cena egz. 20 zł.

Kontynuacją pisma miał być „Tygodnik Małopolska”, na którego wydawanie uzyskano w X 1981 zgodę prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Wg planów pierwszy numer nowego pisma miał ukazać się w I 1982.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry