Hasła rzeczowe

Wiadomości Naukowe

"Wiadomości Naukowe", organ NZWN, wydawany we Wrocławiu przez Leszka Skonkę.

W 1979 ukazały się 2 nr.

Skonka był jedynym redaktorem pisma, choć w stopce redakcyjnej figurowali także: Kazimierz Janusz, Tadeusz Szczudłowski i Mieczysław Ustasiak. Nakład pisma nie przekraczał 200 egz. Pierwszych kilkanaście Skonka sam przepisywał na maszynie, po czym rozsyłał je do zaprzyjaźnionych osób, które dokonywały kolejnych kopii. Pierwszy numer zawierał 38, drugi 21 stron. Wśród autorów, poza Skonką, wymienić można jeszcze Stefana Tuszyńskiego i Jerzego Palmowskiego, nie wykluczone jednak, że są to pseudonimy.

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry