Hasła rzeczowe

Wiadomości Podlaskie

„Wiadomości Podlaskie”, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Mazowsze i NSZZ «Solidarność» Rolników Indywidualnych”, pierwsze podziemne pismo w Siedlcach, wydawane 2 I 1982 – V 1986. Od n-ru 59/60 podtytuł: „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze Oddział Siedlce i NSZZ «Solidarność» RI”, w n-rze 71 brak podtytułu, w n-rach 72–73 „Solidarność”, od n-ru 83/84 „NSZZ «Solidarność» i NSZZ «Solidarność» RI województwa siedleckiego”. Ukazało się 97 n-rów (w tym niektóre podwójne); 51 w 1982, 26 w 1983, 12 w 1984, 8 w 1985), w formacie A4, druk na powielaczu (pismo przepisywano także ręcznie i na maszynie), nakł. 800–1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. Założycielem i redaktorem w pierwszym okresie był Stanisław Dąbrowski, druk w jego domu w Sokołowie Podlaskim, pocz. w formie maszynopisu, nast. na powielaczu dostarczonym przez Henryka Skupa. Do jesieni 1982 drukiem zajmował się Zbigniew Kucharuk, drukarnię przeniesiono do domu rodziny Artychów we wsi Karlusin k. Sokołowa Podlaskiego. Nast. redagowanie i produkcję przejął ukrywający się po ucieczce z internowania Stanisław Karpik. Drukowano we wsiach, m.in. w Bindudze k. Sarnak. Stałymi współpracownikami i autorami byli: Cezary Kaźmierczak, Wiesław Zajączkowski i Jan Mizikowski. Po aresztowaniu S. Karpika (23 IV 1983) gazetę redagowali i drukowali C. Kaźmierczak, J. Mizikowski, W. Zajączkowski, Tomasz Olko i najdłużej (do 1985) Sławomir Paprocki (drukarnia we wsi Trębice Duże k. Siedlec) przy współpracy Adama i Witolda Bobryków, Agnieszki, Adama i Tomasza Maciejczyków, ks. Mirosława Łubika oraz Macieja Kublikowskiego (dostawy farb drukarskich) i Włodzimierza Zawadzkiego (organizacja produkcji, zbieranie informacji). Wydawcą była Terenowa Komisja Wykonawcza „S” w Siedlcach. W pierwszym okresie publikowano bieżące wiadomości podawane za pismami warszawskimi, zalecenia i apele do społeczeństwa. Stopniowo pojawiało się coraz więcej informacji z regionu (m.in. o represjach i działalności Diecezjalnego Komitetu Pomocy Więzionym i Represjonowanym) oraz teksty historyczne autorstwa J. Mizikowskiego. Kolportowane, ograniczone do woj. siedleckiego i bialskopodlaskiego przez podziemne struktury „S”, „S” RI i osoby indywidualne.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry