Hasła rzeczowe

Wiadomości Solidarności

„Wiadomości Solidarności”, pismo o charakterze codziennego serwisu informacyjnego (co najmniej 1 nr dziennie), wydawane przez KZ „S” w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej 26 I–10 XII 1981.

Ukazały się nr. 1–508/509, obj. 2–4 s., format A4, nakł. do 1000 egz., druk na powielaczu, od nr. 228 offsetowy Wydz. Poligrafii HK. 

W redakcji m.in. Jacek Cieślicki, we współpracy z Ireneuszem Gajosem, K. Żbikiem, Zofią Tokarczyk, Hanną Janiak, Erną Meszek-Bucharz i Danutą Polańską.

Zamieszczano informacje nt. działalności „S” HK, regionie i kraju, sytuacji społeczno-gospodarczej, komunikaty i oświadczenia KKP, KK, struktur międzyzakładowych w woj. katowickim, ZR Śląsko-Dąbrowskiego, KZ i bieżącej sytuacji w HK. Pismo bezpłatne.

Kolportaż gł. na terenie Huty Katowice.

Robert Dyja

Opcje strony

do góry