Hasła rzeczowe

Wiadomości Tarnowskie

"Wiadomości Tarnowskie", pismo wydawane 20 X 1979 – 1 XII 1981 w Tarnowie; początkowo podtytuł „Pismo tarnowskiej grupy współdziałania «Karty Praw Robotniczych»”; od nr. 4 z X 1980 pismo „S”, od nr. 5 (z 27 X 1980) podtytuł „Pismo współpracujące z Komisjami Zakładowymi NSZZ «S» przy Fabryce Silników Elektrycznych «Ema-Tamel» i Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, od nr. 8 (z 1981) „Międzyzakładowe pismo NSZZ «S»”.

Ukazało się 15 nr. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie 2-3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

Skład redakcji: Jerzy Barczyński, Bolesław Jasielec, Ryszard Kacer, Wacław Mojek, Zbigniew Stanuch, Ryszard Strach. Według stopki od nr. 8 adres redakcji: Tarnów, ul. Sowińskiego 14.

Artykuł wstępny pierwszego numeru, który przygotowali i wydrukowali W. Mojek i Z. Stanuch, poświęcono Karcie Praw Robotniczych (obaj byli jej sygnatariuszami), pisano też o przestrzeganiu praw człowieka w PRL oraz podano informację o złożeniu przez prawie 50 pracowników Wydziału Półspalania Zakładów Azotowych legitymacji związków zawodowych.

W I 1980 w gronie osób wydających „WT” zapadła decyzja o utworzeniu w Tarnowie Wolnych Związków Zawodowych. Grupę założycielską stanowili: Jan Mojek, W. Mojek, Jan Gomoła, B. Jasielec, J. Barczyński i Wiesław Ziółkowski. Działalność szybko została powstrzymana przez milicję i SB, która 2 III 1980 rozbiła drugie zebranie założycielskie WZZ.

Redakcja pisma i osoby z nią związane współpracowały z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności, którego biuletyny i ulotki docierały do Tarnowa. Kontakty Kontakty "Kontakty", pismo Komitetu Oporu Społecznego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, wydawane ze strony SKS podtrzymywali w szczególności Lesław Maleszka i Józef Baran. Najbardziej spektakularnym przykładem tej współpracy była organizacja bojkotu wyborów do sejmu i wydane w związku z tym oświadczenie ''Dlaczego nie głosujemy?'' (2 III 1980) podpisane przez SKS i redakcję „WT”. W I kwartale 1980 redakcję opuścił Z. Stanuch podejrzewany o współpracę z SB (zarejestrowany 14 V 1979 przez Wydz. III KW MO w Tarnowie jako TW ps. Mały, następnie Kolega; z powodu dekonspiracji SB zerwała współpracę, a akta TW 1 XI 1980 złożono w archiwum).

5 IV 1980 ukazał się nr 2 pisma (wydanie specjalne) poświęcony 40. rocznicy zbrodni katyńskiej, zawierał także informacje o mszy św. w kościele oo. Filipinów w intencji zamordowanych w Katyniu.

Po VIII 1980 osoby związane z „WT” zaangażowały się w tworzenie „S”, m.in. z inicjatywy tego środowiska na basenie kąpielowym w Tarnowie odbyło się w połowie IX 1980 pierwsze spotkanie komitetów założycielskich z tarnowskich zakładów pracy, którego celem było omówienie kwestii dotyczących powołania w Tarnowie MKZ. W X 1981 przedrukiem broszury NOWej ''Obywatel a Służba Bezpieczeństwa'' redakcja pisma zainaugurowała „Bibliotekę Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Tarnowskich”.

Po 13 XII 1981 internowani zostali: J. Barczyński (14 XII 1981 – 22 III 1982), W. Mojek (14 XII 1981 – 15 X 1982), R. Strach (15 XII 1981 – 24 VII 1982) i R. Kacer (17-28 XII 1981).

Środowisko wydające „WT” było rozpracowywane przez Wydz. III KW MO w Tarnowie 13 VI 1978 – 23 XI 1979 w ramach SOR krypt. Robotnik Robotnik "Robotnik", pismo Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS Łódź, podtytuł: „Pismo Łódzkiej Organizacji PPS”, sygnowane przez wydawnictwo Wiedza, wydawane 11 XI 1987 – 12 IV 1990 w Łodzi. oraz 3 XII 1979 – VIII 1983 w ramach SOR krypt. Wodzirej.

 

Paweł Goleń|Ewa Zając

Region Małopolska, Tarnow

Opcje strony

do góry