Hasła rzeczowe

Wieś Solidarna

"Wieś Solidarna", podtytuł: „Pismo NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, miesięcznik wydawany III 1983 – II 1985 (od nr. 10 nieregularnie), zainicjowany przez Eugeniusza Wilkowskiego.

Ukazało się 15 nr. w formacie A5, pierwsze nr. w maszynopisie, nr. 4-9 drukowane techniką sitodruku (w Miednikach i Kurmanowie).

Redaktor i wydawca nr. 1-9: E. Wilkowski; wydawca nr. 10-15 nieznany.

Niektóre nr. miały charakter tematyczny i dotyczyły m.in. sytuacji gospodarczej wsi, spółdzielczości wiejskiej, oświaty, programu działalności opozycyjnej w środowisku wiejskim. Publikowano teksty z okazji rocznic wydarzeń historycznych, np. 11 Listopada.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry