Hasła rzeczowe

Wierzchowo Njus

"Wierzchowo Njus", pismo wydawane V-VII 1982 z inicjatywy Stefana Kozłowskiego w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie.

Ukazało się 64 lub 65 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A5, przepisywane ręcznie przez kalkę w nakładzie 3-4 egz.; wychodziło nieregularnie: co 2-3 dni lub codziennie.

Skład redakcji: Tomasz Zieliński i Michał Paziewski (nasłuch BBC i Głosu Ameryki), Mirosław Witkowski (m.in. odciskał tytuł stemplami wykonanymi z linoleum i z S. Kozłowskim przepisywał informacje zanotowane wcześniej przez T. Zielińskiego lub M. Paziewskiego), Adam Wycichowski (rysunki), Sławomir Dziechciowski i Jerzy Zimowski (autorzy komentarzy do wydarzeń).

Zamieszczano wiadomości z nasłuchu BBC i Głosu Ameryki prowadzonego za pomocą przemyconego radia (w ciągu dnia przechowywane w kanale wentylacyjnym lub wywieszone za okno w worku ze zjełczałą margaryną) oraz informacje przekazywane przez osoby odwiedzające internowanych. Przekazywano z celi do celi, następnie było niszczone lub wynoszone przez gości osób internowanych.

Marta Marcinkiewicz

Region Pobrzeże, Wierzchowo

Opcje strony

do góry