Hasła rzeczowe

Wielkopolski Komitet Oporu Rolników

Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, organizacja powołana 4 XI 1987, stowarzyszona z innymi komitetami regionalnymi w Ogólnopolskim Komitecie Oporu Rolników. W gronie działaczy i współpracowników WKOR m.in.: Wieńczysław Nowacki (wiceprzew. OKOR), Michał Sznajder, Józef Wlekliński, ks. Zbigniew Stępczyński (proboszcz parafii w Żabnie), Paweł Szczepaniak, Hubert Prałat, Marcin Libicki, Urszula Poziomek, Maria Wleklińska, Ryszard Majewski; jawnym przedstawicielem został J. Wlekliński z Miłosławia.

Celem WKOR była m.in. realizacja programu OKOR, koordynowanie niezależnych działań w środowisku wiejskim, dokonywanie analiz sytuacji politycznej, promowanie niezależnego ruchu ludowego w Wielkopolsce. 1987–1989 WKOR organizował/współorganizował akcje protestacyjne (m.in. przeciwko budowie Elektrowni Jądrowej Warta w Klempiczu), kolportażu ulotek i prasy podziemnej, organizację druku pisma „Solidarność Rolników” (drukarnia w Żabnie).

Współpraca z innymi organizacjami, np. z SW, WiP, Wielkopolskim Seminarium Ekologicznym, NSZZ „S” RI.

30 XI 1987–25 X 1988 organizacja była rozpracowywana przez Wydz. VI WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Opór.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry