Hasła rzeczowe

Witrynka Literatów i Krytyków

Witrynka Literatów i Krytyków, niezależne wydawnictwo działające 1979-1981 w Poznaniu; organizatorzy: Jaromir Jedliński (oficjalny prowadzący; w publikacjach podawano jego nazwisko i adres), Włodzimierz Karpiński; współpraca m.in. ze Stanisławem Barańczakiem, Ryszardem Krynickim, Andrzejem Wilowskim, Ireneuszem Adamskim, Markiem Przybyłą, Wojciechem Wołyńskim, Piotrem Sonnewendem (ps. Stanisław Piotrowski). Pierwszą publikacją był tomik wierszy Edwarda Estlina Cummingsa ''100 wierszy'' (nakł. 100 egz.) w tłumaczeniu S. Barańczaka; 1979-1981 WLiK wydała m.in. zbiór wierszy Bertolda Brechta ''Elegie Bukowskie i inne wiersze'' w tłumaczeniu R. Krynickiego, tomik wierszy Lecha Dymarskiego ''Za zgodą autora'', ''Antologię angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia'' w tłumaczeniu S. Barańczaka, tomik wierszy R. Krynickiego ''Niewiele więcej'' (w 50 numerowanych egz.), tomik ''Wiersze i rysunki 1973-1980'' A. Wilowskiego, wybór poezji i prozy Genadija Ajgiego ''Pole, śnieg, sen'' oraz ''Poezje i próby'' Włodzimierza Karpińskiego.

Dla rozpracowania działalności WLiK poznańska SB założyła SOR krypt. Edycja, której celem było ustalenie osób zaangażowanych w funkcjonowanie wydawnictwa, miejsc powielania publikacji i pochodzenia materiałów poligraficznych oraz podjęcie kroków mających na celu ograniczenie liczby kolportowanych książek. Sprawa była prowadzona do V 1981, ale podjęte działania operacyjne nie doprowadziły do zrealizowania założonych celów.

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry