Hasła rzeczowe

WIUR Wewnętrzne Informacje Uczelni Rolniczej

"WIUR Wewnętrzne Informacje Informacje „Informacje”, pismo wydawane 20 III – 5 X 1981 przez Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni; w nr. 2-11 w tytule nazwa wydawcy: „Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni”. Uczelni Rolniczej", pismo NZS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wydawane 17 II – 17 XI 1989.

Ukazało się 9 nr. o obj. kilku s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 600-1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Małgorzata Gessel, Dariusz Sochacki.

Zamieszczano teksty dotyczące spraw uczelni, działalności NZS na SGGW i wydarzeń związanych z ponowną rejestracją NSZ.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry