Hasła rzeczowe

Wojewódzki Komitet Założycielski Samorządnych Niezależnych Związków Zawodowych Podbeskidzia w Bielsku-Białej

Wojewódzki Komitet Założycielski Samorządnych Niezależnych Związków Zawodowych Podbeskidzia w Bielsku-Białej. Pierwsza struktura przyszłego NSZZ „Solidarność” na terenie Podbeskidzia, powstała po sierpniowych strajkach 1980. Zebranie założycielskie WKZ odbyło się 11 IX 1980 w siedzibie stowarzyszenia PAX w Bielsku-Białej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 29 zakładów pracy z Bielska-Białej, Ket, Żywca i Oświęcimia. W tajnym głosowaniu na przewodniczącego WKZ wybrano Patrycjusza Kosmowskiego (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Bielsko-Biała). Jego zastępcami zostali Roman Walczak (WPK) i Roman Pisulak (Transbud Bielsko-Biała), a sekretarzem Kazimierz Szmigiel (FSM Bielsko-Biała). Powołano robocze zespoły: łączności, organizacyjny, gospodarczy oraz propagandy i informacji. Przy sygnowaniu pierwszych dokumentów obok WKZ używana była też nazwa: Beskidzki Międzyzakładowy Komitet Założycielski. WKZ istniał tylko do 25 IX 1980, gdy przekształcony został w Międzyzakładowy Komitet Założycielski, skupiający już przedstawicieli 46 zakładów pracy.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry