Hasła rzeczowe

Wojewódzki Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Suwałkach

Wojewódzki Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Suwałkach. Zimą 1980/1981 w woj. suwalskim zaczęły się zawiązywać wiejskie koła „S”, popierane, a nieraz i inspirowane przez miejscowych przedstawicieli „S” robotniczej. 26 lutego 1981 w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Suwałkach odbył się zjazd założycielski, w którym uczestniczyło około 200 delegatów z prawie 100 kół wiejskich „S” z gmin: Augustów, Gołdap, Miłki, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny; powołano WKZ, którego przewodniczącym został Marek Daniłowicz; powołano komisję rewizyjną, z przewodniczącym Stanisławem Morawskim. Wybrano 8 delegatów na Krajowy Zjazd Założycielski w Poznaniu. Po rejestracji związku na zebraniu WKZ wybrano dwóch wiceprzewodniczących: Wincentego Milanowskiego i Henryka Sawko. Siedziba WKZ mieściła się początkowo gościnnie w pomieszczeniu udostępnionym przez MKZ „S” w Suwałkach, od 17 IX 1981 we własnym lokalu przy Pl. Wolności 2 w Suwałkach. WKZ podejmował wiele akcji protestacyjnych i inicjował rozmowy z władzami, zazwyczaj w porozumieniu i z pomocą MKZ „S” w Suwałkach, potem ZR Pojezierze, m.in.: 30 IV 1981 podpisał porozumienie z wicewojewodą Józefem Smarżewskim w sprawie realizacji ogólnopolskich porozumień ustrzyckich i rzeszowskich; 10 X aktywnie poparł strajk okupacyjny UW w Suwałkach; 17 XI delegacja WKZ podjęła rozmowy z wicewojewodą Smarżewskim na temat realizacji wcześniejszych porozumień społecznych i roli WKZ w życiu wsi suwalskiej; 20 XI zerwano umowę kontrakcyjną na skup żywca i płodów rolnych. 29 XI miał się odbyć zjazd wojewódzki NSZZ RI „S”, jednak z powodu akcji protestacyjnej został przełożony; ostatecznie nie odbył się z powodu wprowadzenia stanu wojennego. W XII 1981 w woj. suwalskim istniało ponad 200 kół wiejskich NSZZ RI „S” skupiających ok. 3000 rolników.

 

Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry