Hasła rzeczowe

Wola Narodu

"Wola Narodu", podtytuł „Biuletyn Solidarności Walczącej”, pismo związane ze środowiskiem „S” Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, wydawane IX 1982 – IX 1983, początkowo pod Warszawą, od XI 1982 w okolicach Kraśnika.

Ukazało się co najmniej 10 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie ok. 300-400 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Wiesław Pastuszko (inicjator, przewodniczący „S” w FŁT, ukrywający się w Warszawie i jej okolicach, przez większą część ukazywania się pisma redaktor naczelny, autor tekstów, ps. Ryszard Kraśnicki, i drukarz do ujawnienia się w III 1983), następnie Zbigniew Chudzik. Od jesieni 1982 druk: (poza W. Pastuszko), Z. Chudzik, Robert Janusz  Brzózka i Antoni Jurak w gospodarstwach R. J. Brzózki w Górach k. Urzędowa, A. Juraka w Pusznie i Zofii Brzóski w Trzcińcu; sprzęt i materiały ukrywano w gospodarstwie Czesława Piotrowskiego w Urzędowie. Teksty na matryce białkowe wpisywała Maria Janiec (po wyczerpaniu zapasu matryc przywiezionych z Warszawy przez W. Pastuszko dostarczane przez Leszka Gaczewskiego z terenu FŁT, M. Janiec sprowadzała z tej fabryki wazelinę techniczną do produkcji farby oraz większość papieru maszynowego). Główni kurierzy przewożący nakład do Kraśnika: Z. Chudzik, M. Janiec i R. J. Brzózka.

Zamieszczano komentarze dotyczące ówczesnej sytuacji i polityki, także odezwy i apele fikcyjnego Komitetu Solidarności Walczącej Ziemi Lubelskiej, którego wymieniano jako wydawcę na końcu nr. (ostatnie nr. sygnowano nazwą: Kraśnicka Solidarność Walcząca).

Kolportowano na terenie FŁT, głównie przez Piotra Jarzynkę i Tomasza Stasaka (miejsce spotkań grupy – głównie mieszkanie Teresy Poseniak w Kraśniku). Środki na wydawanie pisma pochodziły ze składek zbieranych wśród związkowców „S” na terenie FŁT.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Kraśnik

Opcje strony

do góry