Hasła rzeczowe

Wola

„Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. Ukazało się 295 n-rów, obj. do kilkunastu s. (najczęściej 2 s.), format A4, druk pocz. na powielaczu, od I 1983 na offsecie, nakł. 2–12 tys. egz.; tygodnik (w 1987 czasowo dwutygodnik). W redakcji różnym okresie: Piotr Stasiński, Andrzej Urbański (redaktor nacz. do aresztowania w III 1983), Andrzej Zieliński, Maciej Zalewski (współpraca z MKK), Michał Boni (redaktor nacz. od III 1983), Andrzej Horubała, Katarzyna Jaruzelska, Paweł Kastory, Jacek Kowalczyk, Jolanta Koral, Paweł Ławiński, Beata Pogorzelska, Maciej Rysiewicz, Katarzyna Sielicka, Piotr Stasiński, Dariusz Stola, Stanisław Turnau, Ika Walc, Piotr Witakowski, Jerzy Wysocki, Wojciech Załuska (większość redaktorów łączyła znajomość ze studiów na Wydz. Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). Wśród współpracowników m.in.: Katarzyna Sielicka, Tomasz Gruszecki, Krystyna Strusińska. Skład: Ewa i Andrzej Teleżyńscy, nast. Tomasz Domżał; łącznikami z in. inicjatywami tego środowiska byli: Magdalena Zabielska, Aleksandra Zawłocka, Jacek Hugo-Bader, Marek Jarosiński. Publikowano dokumenty struktur podziemnych „S” (m.in. MKK, RKW), artykuły dot. problemów pracowniczych, informacje z zakładów, analizy bieżącej sytuacji społ.-polit., niekiedy przedruki artykułów z in. pism. Po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego pismo przestało się ukazywać. Kolportowane w zakładach pracy wchodzących w skład MKK; odrębny kanał kolportażu organizowany był przez Grupy Polityczne Wola. 1983–1989 środowisko pisma było rozpracowywane przez KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Wola.

Paweł Sowiński

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry