Hasła rzeczowe

Wolna Myśl

"Wolna Myśl", podtytuł: „Almanach krakowski”, pismo wydawane II 1982 – X 1983 w Krakowie przez TKZ „S” Uniwersytetu Jagiellońskiego, w porozumieniu z RKW „S” Małopolska.

Ukazało się 13 nr. (1982: 1-10; 1983: 11-13) o obj. 7-24 s. w formacie A4 i A5 (od nr. 12 z 1983), początkowo przepisywanych na maszynie przez Barbarę Niemiec, następnie drukowanych na powielaczu białkowym typu Romayor u oo. franciszkanów w Krakowie i na offsecie w nakładzie 150 egz.; miesięcznik, od nr. 11 (z 1983) kwartalnik.

W składzie redakcji inicjatorzy i redaktorzy pisma, członkowie RKW „S” Małopolska: Anna Raźny, Lucjan Suchanek, Anna Wasylewska, Zygmunt Wasylewski, Kazimierz Godłowski, Barbara Niemiec.

Publikowano głównie teksty autorstwa członków redakcji; informowano o wydarzeniach w kraju, w zakładzie, na świecie, opisywano działalność „S” i jej członków, krytykowano posunięcia organów państwowych, zamieszczano relacje z obchodów świąt patriotycznych, artykuły historyczne i filozoficzne, materiały satyryczne, dokumenty i odezwy władz regionalnych i krajowych „S” i in. struktur opozycyjnych. Prowadzono stałe rubryki, w których piętnowano osoby ze środowisk inteligenckich współpracujące z reżimem, informowano o represjach i represjonowanych.

Kolportowano do większości wydziałów UJ oraz do Huty im. Lenina, Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego, Filharmonii Krakowskiej, środowisk medycznych związanych z Ośrodkiem Rehabilitacji i Szpitalem Kolejowym, PAN.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry