Hasła rzeczowe

Wolna Kultura

„Wolna Kultura”, niezależne pismo społeczno-kulturalne ukazujące się nieregularnie 1982–1985 we Wrocławiu. Wydano 14 nr. pisma w formie maszynopisu powielonego, nakł. 10 tys. egz., obj. 4 s., format A4. W redakcji: Stanisław Kolada i Henryk Wolniak. Z redakcją współpracowali Marianna Bocian i Marian Oziewicz. 1983 wydawany przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej, a 1985 przez wydawnictwo Komentarz. W podtytule cytat z Cypriana Kamila Norwida: „Bo pieśń nim dojrzy, człowiek nieraz skona, a niźli skona pieśń, naród pierw wstanie”. Główną zawartość stanowiły wiersze i opowiadania poświęcone przede wszystkim sytuacji politycznej poprzedzone art. o tematyce społeczno-kulturalnej (m.in. krytycznie omawiające działania i postawy koncesjonowanych stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych, takich jak ZLP). Poszczególne nr. poświęcone wydarzeniom historycznym, rocznicowym (w nr. 31 z 11 XI 1984 art. Zygmunta Eknaja Józef Piłsudski – wzór do naśladowania). Od 1984 pismu towarzyszył dodatek satyryczny „Bicze podziemne”. Kolportaż w środowiskach twórczych i akademickich Wrocławia.

Dariusz Dąbrowski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry