Hasła rzeczowe

Wolna Droga

"Wolna Droga", pismo wydawane 1983-1984 i 1987-1989 we Wrocławiu (1985-1986 wyszły tylko 2 nr. specjalne w związku z Dniem św. Katarzyny, patronki kolejarzy); w 1988 we współpracy z RKS „S” Dolny Śląsk; nr. 2(9)-3(10) z 1989 wydane przez Towarzystwo Kursów Społecznych, nr. 4(11)-5(12) z 1989 przez RKW „S” Dolny Śląsk; podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» Kolejarzy Okręgu Wrocław”.

Ukazały się 34 nr. plus 3 nr. specjalne 1985-1987) o obj. 4 s. w formacie A5, drukowane techniką sitodruku i na offsecie w nakładzie do 1500 egz.; wychodziło nieregularnie. Pierwszy nr po wznowieniu w 1987 nie nawiązywał do numeracji z 1984; 1987 – VII 1989 w każdym roku odrębna numeracja (od nr. 1 z 1988 w nawiasach wpisywano także kolejny nr wznowionego tytułu).

Skład redakcji: Krzysztof Ciurej (do 1984), Jerzy Dul, Julian Grzela, Kazimiera Kowalińska i Zygmunt Sobolewski.

Publikowano głównie teksty związane z pracą na kolei, krytykowano system ABC, system ABC, system w „S” Regionu Małopolska, trójpoziomowy, hierarchiczny system kolportażowo-informacyjny, dający możliwość szybkiego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami Związku (od centrali do każdej KZ); opracowany przez zespół pracowników Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego pod kierunkiem Bolesława Śliwińskiego. płac, pisano m.in. o kolejowej służbie zdrowia i BHP.

Kolportowane wśród kolejarzy Okręgu Wrocław (m.in. za pośrednictwem kolejowej służby zdrowia), a także dowożone do Warszawy.

1990 wznowione, wydawane legalnie, od 1994 organ Sekcji Krajowej Kolejarzy „S”.

Kamil Dworaczek

Opcje strony

do góry