Hasła rzeczowe

Wolna »Solidarność«. Nieregularny Biuletyn Związkowy

„Wolna »Solidarność«. Nieregularny Biuletyn Związkowy”, bezpłatne pismo wydawane III 1982–IX 1984 przez utworzoną XII 1981 grupę Wolna Solidarność (od VII 1982 grupa w składzie RKK „S” Ziemi Łódzkiej). Ukazało się ponad 30 nr., obj. 2–4 s. (wyjątek nr oznaczony jako „146. dzień wojny” oraz z 26 XI 1983 – obj. 8 s., a także nr z 6 II 1984, obj. 6 s.), format A4, druk na powielaczu, nakł. 2000 egz. (część nakł. drukowana w Pabianicach). Finansowane z dotacji czytelników.

Redakcja przyjęła specyficzną datację, polegającą na oznaczaniu pisma kolejno odliczanymi dniami stanu wojennego. Według niej nr 1 miał oznaczenie „101 dzień wojny”. Standardowa datacja pojawiła się dopiero od 1983.

W redakcji: Stanisław Jaksa, Stanisław Mecych, Ryszard Patzer, Wiesław Szalejak, Witold Śmiłowski.

Pismo o charakterze informacyjnym: wiadomości dot. aktualnej sytuacji w kraju, losów osób represjonowanych, spraw związkowych, naruszeń zasad stanu wojennego. Zamieszczano relacje z przebiegu uroczystości państwowych, komunikaty i odezwy „S”, a także nazwiska osób współpracujących z SB. Na równi z wiadomościami z całego kraju relacjonowano sytuację w Łodzi i regionie.

Przemysław Stępień

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry