Hasła rzeczowe

Wolna Spółka Wydawnicza

Wolna Spółka Wydawnicza (Radiator, Medium, Reset, Komitywa) działalność rozpoczęła się w Lublinie pod koniec 1985 lub na pocz. 1986. Założyciel Jan Krzysztof Wasilewski. Wydawnictwo firmowano dla kamuflażu różnymi nazwami: Gdzieś w Polsce, Radiator, Medium, Reset, Komitywa; dodawano też skrót WSW, który był oficjalnym skrótem Wojskowej Służby Wewnętrznej. W l. 70. J.K. Wasilewski był współpracownikiem pisma „Spotkania”, od 1980 redagował wydawnictwa „S” RI. Po 13 XII 1981 aresztowany, latem 1982 zwolniony. Z J.K. Wasilewskim współpracowała żona, Jolanta Wasilewska; do prac wymagających większej liczby osób zatrudniano przyjaciół (m.in. Wiktora Tomasza Grudnia i Bernarda Nowaka). Wydawano gł. książki historyczne. Wybór tytułów był częściowo inspirowany przez Jana Stepka, kolegę ze „Spotkań”, przebywającego na emigracji w Paryżu. Aby zdobyć kapitał do realizacji większych przedsięwzięć, pocz. wydawano znaczki, pocztówki i ulotki; w finansowanie publikacji angażowano także własne środki. Pożyczka (1986 lub 1987) z Funduszu Inicjatyw Społecznych pozwoliła na wydanie większej liczby tytułów; później umorzona przez Konsorcjum Wydawnicze FIS. Druk zlecano profesjonalnej drukarni we Wrocławiu, arkusze wysyłano drogą kolejową do Lublina, gdzie wykonywano oprawę. Nakładem spółki ukazały się m.in. książki Stefana Korbońskiego (Polskie państwo podziemne. Przewodnik po podziemiu z lat 1939–1945, Lublin 1986), Zbigniewa Błażyńskiego (Mówi Józef Światło, Lublin 1986) i Jakuba Karpińskiego (Żydzi jako polski problem, Lublin 1987).

Ewa Kuszyk-Peciak

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry