Hasła rzeczowe

Wolna Taśma

Wolna Taśma, wydawnictwo fonograficzne zorganizowane przez Macieja Rayzachera, działające w Warszawie 1978-1980.

M. Rayzacher, zainspirowany przez Jana Krzysztofa Kelusa, był szefem, realizatorem nagrań i aktorem; korzystał też z głosu innych osób, m.in. Haliny Mikołajskiej. Część nagrań dostawał w postaci gotowych kaset, część przegrywał na własnym sprzęcie w swoim mieszkaniu, zgodnie z instrukcjami J.K. Kelusa: nagrywał kasetę-matkę, następnie kopiował ją na 30-40 kaset.

Wydał ok. 10 pozycji, m.in. wiersze Czesława Miłosza w wykonaniu poety, ''Ewangelię wg św. Marka'', ''Zeszyt w kratkę'' ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jana Twardowskiego, fragmenty homilii Jana Pawła II, piosenki żydowskie, otrzymane z RWE wspomnienia m.in. Władysława Andersa, Kazimierza Sosnkowskiego pt. ''Kawalkada historii''.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry