Hasła rzeczowe

Wolność

„Wolność”, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Katowicach”, pismo wydawane II–IX 1981 w Katowicach przez działaczy „S” i KPN związanych z KOWzP; inne podtytuły: „Biuletyn Koła Obrońców Ludzi Więzionych za Przekonania”, „Biuletyn Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania”, „Biuletyn Regionalnych Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania Katowic i Bielska-Białej”.

Ukazało się 6 n-rów (w tym 1 podwójny), obj. 4–12 s.,zmienny format, druk na maszynach poligraficznych MKZ, techniką zbliżoną do druku na maszynie rotaprint; miesięcznik.

W składzie redakcji m.in. Teresa Baranowska i Kazimierz Doliński (inicjatorzy wydawania pisma, związani z KOWzP) oraz Tadeusz Wielgolawski i Jerzy Andrzej Zimny (ps. Andrzej Burjan). W n-rze 1. kolegium redakcyjne ukryte pod ps. z powodu braku oficjalnego poparcia delegatów MKZ Katowice dla KOWzP ukonstytuowanego w Warszawie w II 1981, udzielonego dopiero 5 III 1981.

Publikowano gł. teksty dot. obrony więźniów politycznych w PRL, propagujące poglądy ideowe KPN oraz rozliczające zbrodnie komunistyczne z przeszłości (1956, 1968, 1970); nagłaśniano rażące przykłady prześladowania działaczy opozycji z powodów inicjatyw politycznych oraz społecznych mających na celu przestrzeganie praw człowieka i obywatela przez reżim komunistyczny, informowano o aresztowaniu przywódców KPN, represjach za wyrażanie przekonań politycznych, przypominano sprawę braci Kowalczyków odsiadujących wyroki długoletniego więzienia, dużo miejsca poświęcono poglądom politycznym osób represjonowanych, propagując idee KPN przez publikację fragmentów prac i artykułów Leszka Moczulskiego.

Ryszard Mozgol

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry