Hasła rzeczowe

Wolny Głos

"Wolny Głos", pismo TKZ „S” przy Zakładzie Budowy Kopalń/Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie, wydawane 1983 – I 1989, z przerwą VII 1986 – XII 1988.

Ukazało się 39 nr. o obj. 2-6 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku i na powielaczu w nakładzie 100-200 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Zdzisław Zaczyński (redaktor naczelny, przygotowywał także wybór informacji z terenu PBK dla redakcji „Zagłębia Miedziowego”), Jerzy Osicki (redaktor techniczny), Seweryn Szkudlarek, Adam Myrda, Zdzisław Wandycz, Julian Zawadzki, Mieczysław Herman; we współpracy z: Andrzejem Kosmalskim, Janem Sugalskim, Janem Gacą, Tadeuszem Cieślakiem, Markiem Smykiem, Zygmuntem Burchardtem, Stanisławem Śniegiem; organizator druku i kolportażu: J. Osicki; kolporterzy: Leszek Sielicki, Stanisław Zalewski, Jan Kołodziej, J. Osicki; druk: J. Osicki, Edward Papenfus, Jan Gaca; fundusze na zakup materiałów poligraficznych pochodziły ze składek PBK oraz pracowników kopalni.

Publikowano głównie informacje związane z wydarzeniami w PBK, fragmenty korespondencji od pracowników zakładu pracujących na kontrakcie np. w Algierii, przedruki wiadomości z „Solidarności Walczącej”, „Tygodnika Mazowsze”.

Kolportowano w PBK Lubin, Zakładach Górniczych Rudna, Polkowice i Lubin, w Głogowie i we Wrocławiu.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry