Hasła rzeczowe

Wolny Głos

„Wolny Głos”, podtytuł: „Pismo Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ «S» przy Zakładzie Budowy Kopalń w Lubinie”; organ prasowy TKZ przy Zakładzie Budowy Kopalń/Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie, wydawane 1983 – I 1989. Ukazało się 39 n-rów (nr 1/39 w I 1989), obj. 2–6 s. (wyjątkowo 8 s.), format A5, druk na powielaczu i techniką sitodruku, nakł. 100–200 egz. Wydawany pocz. jako miesięcznik, nast. dwumiesięcznik, a od n-ru 1/8(37) z 1986 wychodziło nieregularnie; VIII 1986 – XII 1988 przerwa w wydawaniu. W redakcji: Zdzisław Zaczyński (redaktor nacz., autor) i Jerzy Osicki (redaktor, redaktor techn., przepisywał każdy nr na matryce). Z pismem współpracowali korespondenci przekazujący informacje z zakładu i KGHM: Seweryn Szkudlarek, Adam Myrda, Zdzisław Wandycz, Julian Zawadzki, Mieczysław Herman, Andrzej Kosmalski, Jan Sugalski, Jan Gaca, Tadeusz Cieślak, Marek Smyk, Zygmunt Burchardt, Stanisław Józef Śnieg. Za druk i kolportaż odpowiadał J. Osicki. Druk: J. Osicki, Edward Papenfus i J. Gaca. Kolporterami byli: J. Gaca, M. Herman, Jan Kołodziej, A. Myrda, J. Osicki, Leszek Sielicki, S. Szkudlarek, Mieczysław Świstak, Z. Wandycz, Stanisław Zalewski, J. Zawadzki. Fundusze na zakup materiałów poligraficznych (papier i in.) pochodziły ze składek zbieranych przez TKZ wśród pracowników PBK i kopalni. Publikowano gł. informacje dot. wydarzeń w zakładzie, fragmenty korespondencji przesyłanej przez pracowników zakładu zatrudnionych na kontraktach zagranicznych np. w Algierii, w mniejszym stopniu były to przedruki wiadomości podziemnych pism „Solidarność Walcząca” i „Tygodnik Mazowsze”. Kolportowane w PBK w Lubinie, zakładach KGHM, w Głogowie i we Wrocławiu (20–30 egz.).

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin, Głogów, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry