Hasła rzeczowe

Wolny Głos Nauczycielski

"Wolny Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Nauczycielski", pismo wydawane II 1982 – VI 1989 przez Solidarność Nauczycielską we Wrocławiu.

Ukazało 75 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku w nakładzie 250-1000 egz. (nr 1 z II 1982 pt. „Wolny Głos Nauczyciela” ukazał się w niewielkim nakładzie, kolejny nr 1 wydano w IV 1982); miesięcznik (nie wychodził w wakacje); w numeracji występują błędy. W I 1985 ukazał się dodatek nadzwyczajny ''Apel Dolnośląskiej Rady Edukacji'', poruszający sprawę prof. Leszka Nowaka i Zbigniewa Kwiecińskiego, niesprawiedliwie potraktowanych przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania. W X 1988 wyszło wydanie specjalne dotyczące reaktywowania „S” w szkołach. Do nr. 74 dołączono wkładkę ''Cele i zadania nauczycieli zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”''.

W składzie redakcji: Maria Hernasowa (ps. Maciek, Orzeszko), Bolesław Jurkiewicz (internowany 4 XI 1982), Andrzej Lange (ps. Maciej, MAK, San, TUROŃ), Tadeusz Patrzałek (ps. KAT, Kronikarz MAT, Mateusz, WĄŻ), Grażyna Tomaszewska (ps. Lawina, Malwina), we współpracy z Franciszkiem Ferdkiem i Janem Waszkiewiczem. Od nr. 27 informacja: druk w Drukarni im. Władka Frasyniuka.

Publikowano bieżące informacje ze szkół, ważniejsze wiadomości dotyczące podziemnej „S”, wzywano nauczycieli do oporu, poruszano problemy związane z ich płacami, krytykowano także politykę państwa w dziedzinie szkolnictwa.

Od nr. 16 drukowano umowną cenę 20-50 zł. Kolportowane wśród nauczycieli w regionie. Kontynuatorem była ukazująca się legalnie „Solidarność Nauczycielska”.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry