Hasła rzeczowe

Wolny Obywatel

"Wolny Obywatel", podtytuł „Pismo Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania”, wydawane w Olsztynie 22 V 1981 – 30 VII 1981.

Ukazały się 2 nr. o obj. 12 s. (nr 1) i 22 s. (nr 2) w formacie B5, drukowane techniką sitodruku, nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Andrzej Bober, Leszek Lechowski, Andrzej Weber (rysunki), Wiesław Chojnowski, Wojciech Ciesielski (pracownicy MKZ, następnie ZR Warmińsko-Mazurskiego); druk w drukarni regionu na terenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Olsztynie.

Zamieszczano informacje o powołaniu KOWzP i jego założeniach programowych, relacje i dokumenty z ogólnopolskiego zjazdu regionalnych i uczelnianych KOWzP z 9 V 1981 w Warszawie oraz o więzionych działaczach KPN. Nr 2 dot. procesu działaczy KPN oraz zawierał informację o planowanym marszu protestacyjnym pod hasłem ''Uwolnić więźniów politycznych''. Nr 3, częściowo przygotowany, nie został wydrukowany.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry