Hasła rzeczowe

Wolny Robotnik

"Wolny Robotnik", pismo wydawane 1983-1989 w Radomiu, podtytuł: „Pismo członków NSZZ «Solidarność»”.

Ukazało się 88 nr. (także specjalne, okolicznościowe) o obj. ok. 4 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie ok. 1000 egz., 1984-1985 o obj. 4-8 s. w formacie A5, druk na offsecie w nakładzie 1-1,5 tys. egz.; miesięcznik.

Skład pierwszej redakcji: Waldemar Baranowski, Franciszek Kramek, Wiesław Mizerski (inicjatorzy, pierwsi wydawcy, redaktorzy), Krzysztof Bińkowski (od 1. połowy 1983), Bronisław Kawęcki (od nr. 4); wykonywanie diapozytywów zlecano początkowo podziemnym oficynom wydawniczym w Warszawie, drukowano w Radomiu w mieszkaniach W. Mizerskiego przy ul. Słowackiego, W. Baranowskiego przy ul. Świętokrzyskiej, u rodziców F. Kramka na Osiedlu XV-lecia. Po aresztowaniu większości członków redakcji (W. Baranowski, K. Bińkowski, F. Kramek) wydawanie pisma 1984-1985 przejęła (od 1984 sygnowała) powołana wówczas Tymczasowa Komisja Międzyzakładowa „S” Ziemia Radomska w składzie: Maria Bartula, Gabryel Bilski, Ireneusz Czarnecki, Piotr Kozakiewicz, Witold Król, we współpracy z Marianną Bienkiewicz, w kolportażu i druku pomagali: Teodora Gajecka, Stanisław Kucharek, Grzegorz Ochnia, Maria i Marek Szczęśni; druk w Warszawie na maszynach poligraficznych „Tygodnika Mazowsze” (kontakt ze środowiskiem „TM” redakcja utrzymywała za pośrednictwem Henryka i Ludmiły Wujców). Od XI 1986 (nr 11[49]) pismo sygnowane przez RKW „S” Ziemia Radomska; od połowy 1987 druk na otrzymanym z Warszawy przez regionalne władze „S” powielaczu białkowym Gestetner w drukarni na działce Romana Marcinkiewicza w Cerekwi k. Radomia (drukowano w niej także inne czasopisma).

23 IV 1988 Karol Zawadzki (kolporter i drukarz, w zespole od 1987) został zatrzymany na 48 godz. z całym nakładem nr. 4(67) i 6 V 1988 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny; 17 VI 1988 SB znalazła drukarnię w Cerekwi i zarekwirowała powielacz. Wpadki te doprowadziły do podziałów, a następnie zmian w strukturze władz podziemnej „S” w Radomiu – 4 X 1988 W. Król rozwiązał RKW „S” Ziemia Radomska i 10 X 1988 na jej miejsce powołał Międzyzakładową Komisję Regionalną „S” Ziemia Radomska, która od X 1988 (nr 1[74]) sygnowała pismo. Część redakcji (P. Kozakiewicz, M. Bartula) nie zaakceptowała tych zmian i X-XII 1988 ukazały się 3 nr. sygnowane przez RKW (nr. 11[75], 12[76] i 13[77]) równolegle z nr. firmowanymi przez MKR (nr. 1[74], 2[75] i 3[76]). Od IV 1989 w składzie redakcji Arkadiusz Kutkowski.

Pismo informowało o wydarzeniach w Regionie, zamieszczało przedruki z pism warszawskich (głównie z „Tygodnika Mazowsze”).

Arkadiusz Kutkowski

Opcje strony

do góry