Hasła rzeczowe

Wolny Wagonowiec

"Wolny Wagonowiec", podtytuł: „Niezależne pismo NSZZ «Solidarność» Fabryki Wagonów «Świdnica» w Świdnicy”, wydawane IV 1982 – VI 1983 przez TKZ „S” FWŚ, powstałe z inicjatywy przewodniczącego TKZ FWŚ „S” Ludwika Tobiasza.

Ukazało się kilkanaście nr. o obj. 2-6 s. w formacie A4, w formie maszynopisu, drukowanych techniką sitodruku i na powielaczu w nakładzie 100-150 egz.; wychodziło nieregularnie; nr. spec.: 3 V 1982, 31 VIII 1982, 13 XII 1982.

W składzie redakcji m.in.: L. Tobiasz, Eugeniusz Grabowski, Stanisław Panek, Stanisław Adamski, Zdzisław Machna. Druk: E. Grabowski z zespołem ochotników dobieranych do poszczególnych wydań.

Publikowano bieżące informacje, teksty dotyczące głównie spraw FWŚ, działalności dyrekcji, problemów pracowniczych, działalności „S” w zakładzie i Regionie; zamieszczano oświadczenia i komunikaty TKZ, przedruki z innych pism podziemnych, wywiady z czołowymi działaczami „S”, listy aresztowanych za działalność związkową i zwolnionych z pracy z powodów politycznych. Prowadzono stałe rubryki: podziękowań, drobnych ogłoszeń, apeli, kącik poezji pracowniczej i satyryczną.

Kolportowano przez siatkę kurierów na terenie Świdnicy, Strzegomia, Żarowa, Dzierżoniowa, Jaworzyny Śląskiej, Świebodzic i Kłodzka.

Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry