Hasła rzeczowe

Wolny Wybór

"Wolny Wybór", pismo Klubu Konserwatywnych Liberałów Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, wydawane w Gdańsku przez Wydawnictwo Niepodległość Wydawnictwo Niepodległość Wydawnictwo Niepodległość, związane z LDPN, działało w Warszawie 1984–1989 1988-1990.

Ukazały się 3 nr. o obj. ok. 100 s. w formacie A5, drukowane techniką offsetową w nakładzie 1-2 tys. egz.

W składzie redakcji: Zygmunt Grzesiak, Stanisław Krajewski (z-ca redaktora naczelnego), Eugenia Maria Makowicz (sekretarz redakcji), Marek Makowicz (redaktor techniczny), Cezary Nove (redaktor naczelny). Obok tego powołano Radę programową w składzie: Janusz Golichowski (Uniwersytet Gdański), David J. Levy (Middlesex Politechnic), Miłowist Kuniński (Uniwersytet Jagielloński), Dennis O’Keefe (North London Politechnic), Roger Scruton (wydawca „The Salisbury Rewiev”).

Pismo było przede wszystkim przeglądem prasy konserwatywno-liberalnej; zamieszczano przedruki, głównie z pism: „Commentary”, „Encunter”, „Policy Review”, „The Salisbury Review”, „The Spectator”; publikowano teksty dotyczące klasycznej (John Stuard Mill, Friedrich August von Hayek) i współczesnej (Peter Berger, John Grey, Irving Kristol, Ryszard Legutko, Michael Novak, Roger Scruton) myśli konserwatywno-liberalnej, ekonomii wolnorynkowej i współczesnej polityki międzynarodowej (Alain Besançon, Brian Crozler, Georg H. Nash, Jean François Revel, François Thom, Caspar Weinberger).

Kolportowano na terenie całego kraju, głównie przez struktury kolportażowe LDPN.

 

Włodzimierz Domagalski

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry