Hasła rzeczowe

Wrocławski Komitet Solidarności Producentów Żywności

Wrocławski Komitet Solidarności Producentów Żywności, porozumienie KZ „S” zakładów produkujących i magazynujących artykuły żywnościowe, powołane XI 1981 we Wrocławiu z inicjatywy Eugeniusza Mularskiego. Jego celem było przygotowanie zapasów żywności oraz wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych w dziedzinie produkcji i dystrybucji podstawowych artykułów żywnościowych (poza kontrolą władz państwowych i administracji przedsiębiorstw) na wypadek interwencji zbrojnej państw Układu Warszawskiego.

Komitet zamierzał przede wszystkim zgromadzić surowce do wypieku pieczywa, by zaopatrzenie mieszkańców miasta mogło się odbywać bez zakłóceń w warunkach odcięcia wszystkich dostaw, a nawet oblężenia miasta. W porozumieniu z KZ „S” Ogrodu Botanicznego, znajdującego się w sąsiedztwie największej wrocławskiej piekarni, członkowie Porozumienia przygotowywali, m.in. prowizoryczne magazyny w namiotach. Działania te przerwali po wprowadzeniu stanu wojennego.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry