Hasła rzeczowe

Wprost

"Wprost", pismo wydawane 30 X – 30 XI 1981, podtytuł: „Dwutygodnik NSZZ «S» przy Politechnice Łódzkiej”, następnie „Biuletyn informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «S» przy Politechnice Łódzkiej”.

Ukazały się 3 nr. o obj. kilku s. w formacie A4, w nakładzie ok. 1 tys. egz., druk techniką offsetową.

Redaktorem pisma był Marek Adamiec.

Informowano o sytuacji na Politechnice Łódzkiej i w innych łódzkich uczelniach oraz o działalności „S”.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry