Hasła rzeczowe

Wprost

"Wprost", podtytuł „Biuletyn publicystyczny Zarządu Regionalnego NSZZ «Solidarność» w Katowicach”, wydawany 22 II – 3 V 1981.

Ukazało się 8 nr. o obj. 12-16 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 5-10 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu dziennikarze zrzeszeni w „S” przy Śląskim Wydawnictwie Prasowym RSW Prasa-Książka-Ruch w Katowicach, m.in.: Marianna Lipska, Zdzisław i Renata Zwoźniakowie, Jan Lewandowski, Paweł Lesik, Jolanta Trojanowska, Juliusz Leszek, Piotr Małycz, Adam Dyrko (ps. Andrzej Witko), Tadeusz Biedzki, Janusz Korecki, Helena Kalinowicz i Marek Siwicki; autor rysunków: Marek Michalski.

Publikowano artykuły dotyczące akcji solidarnościowych, spraw związkowych, teksty odrzucone przez katowickie gazety oficjalne, zajmowano się także problemami zdrowotnymi pracowników i ekologicznymi województwa katowickiego. Redakcja nastawiona była na opinie czytelników: np. przed wyborami do ZR Województwa Katowickiego przedstawiono na podstawie opinii działaczy w terenie każdy z dotychczas działających pięciu MKZ-ów.

Kolportaż głównie do zakładów katowickich. Koszt 1 egz.: 3-4 zł.

Radosław Miłoch

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry