Hasła rzeczowe

Wprost

"Wprost", pismo „S” Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, wydawane 10 II – 11 XII 1981. Od nr. 14 podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» Petrochemii Płock”.

Ukazało się 36 nr. o obj. 12-36 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w drukarni zakładowej w nakładzie 400-600 egz.; tygodnik.

W składzie redakcji: Jakub Chmielewski, Kazimierz Jaroszewski, Hubert Lorenowicz, Krzysztof Oleszczuk, Andrzej Pacałowski, Ewa Rausz, Zenon Tomczyk, Wojciech Wiśniewski.

Publikowano głównie artykuły o tematyce związkowej, poruszano problematykę dotyczącą tworzenia niezależnego ruchu związkowego i samorządu pracowniczego. Występowano na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Płocku i regionie.

 

Jacek Pawłowicz

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry