Hasła rzeczowe

Wschodnioeuropejska Agencja Informacyjna

Wschodnioeuropejska Agencja Informacyjna, niezależna agencja informacyjna powołana 20 XII 1988 z inicjatywy Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Komunikat Komunikat "Komunikat", podtytuł: „Informacje Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» Region Wielkopolska”, pismo Działu Informacji TZR „S” Wielkopolska, po I 1990 ZR Wielkopolska, wydawane od 7 VI 1989; od nr 7 wydawano pod tytułem „Komunikaty”. o jej utworzeniu podpisali: Tatiana Kaługina i Aleksander Podrabinek (ZSRS), Petr Pospichal, Petr Uhl i Jan Urban (CSRS), Geza Buda, Tamas Brehidai i Tibor Philipp (Węgry), Robert Bogdański, Barbara Hrybacz, Robert Kozak, Wojciech Maziarski, Tomasz Pękalski i Danuta Winiarska (PRL). Informacje wymieniano drogą telefoniczną; najważniejszą rolę odgrywał ośrodek wrocławski (Jarosław Broda, Anna Morawiecka). Działalność WAI zamarła w 1990.

Łukasz Kamiński

Opcje strony

do góry