Hasła rzeczowe

Wybory 89

"Wybory 89", jednodniówka Szczecińskiego Klubu Katolików związana z wyborami do Sejmu i Senatu – promująca kandydatów Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego.

„Wybory 89” zamieściła portrety kandydatów w postaci wywiadów przeprowadzonych przez Przemysława Fenrycha. Najważniejszą informacją w jednodniówce było przyjęcie przez bp. Kazimierza Majdanskiego kandydatów do parlamentu oraz zamieszczenie Oświadczenia Biskupa skierowane zarówno do wyborców, jak i do kandydatów. Oświadczenie składało z dwóch części: przesłania do społeczeństwa i części dla kandydatów. W przesłaniu została określona rola kościoła: „Kościół nie prowadzi polityki, ale ma obowiązek oświecić sumienia, ukazując zasady moralne. W okresie przed wyborczym szczególnie ważne jest dojrzałe spojrzenie na prawa i obowiązki, płynące z przyznanego obszaru wolności obywatelskiej posłudze wobec Polski”. Trzy podrozdziały tematyczne skierowane były do kandydatów i nosiły tytuły: „I. Wolność przyrodzonym prawem człowieka; II. Wolność rodzi obowiązki. III. Miłością ożywieni, Służcie sobie wzajemnie”.

Zamieszczono artykuły autorstwa Przemysława Fenrycha, Mieczysława Kaczanowskiego, Mieczysława Ustasiaka, Marka Koćmiela.

Oddano do druku 15 V 1989, do kolportażu skierowano 18 V 1989. Nakład nie do ustalenia z uwagi na kilkukrotne wznowienia.

 

Jan Tarnowski

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry