Hasła rzeczowe

WUŁ

"WUŁ", podtytuł: „Wiadomości NZS UŁ”, pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego wydawane XI 1988 – IV 1989.

Ukazało się 5 nr. o obj. 4 s. w formacie A5, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 2 tys. egz.

W składzie zespołu: Wojciech Duda (redakcja, przygotowywanie makiet) i Janusz Mikosik (redakcja i kolportaż), przy współpracy Jarosława Gabrielczyka, Wojciecha Jankowskiego (skład komputerowy), Michała Pałkowskiego (kolportaż), Krzysztofa Dudka (kolportaż), Andrzeja Jasionowskiego, Szymona Byczki i innych; druk w Warszawie za pośrednictwem akademickiej Grupy Kontra, m.in. w Wydawnictwie Prasowym Myśl (w nr. podawano adresy kontaktowe do S. Byczki i A. Jasionowskiego).

Zamieszczano wiadomości o sytuacji na łódzkich uczelniach i działalności NZS w Łodzi i kraju.

Kolportowano głównie przez sieć dystrybucji NZS.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry