Hasła rzeczowe

WUŁ

„WUŁ”, podtytuł: „Wiadomości NZS Uniwersytetu Łódzkiego”, wydawane XI 1988 – IV 1989. Ukazało się 5 n-rów, obj. 4 s., format A5, druk na offsecie, nakł. 2 tys. egz. W redakcji: Wojciech Duda (redaktor, przygotowywanie makiet) i Janusz Mikosik (redaktor i kolportaż); współpracownicy: Jarosław Gabrielczyk, Wojciech Jankowski (skład komputerowy), Michał Pałkowski (kolportaż), Krzysztofa Dudek (kolportaż), Andrzej Jasionowski, Szymon Byczko i in.; druk w Warszawie za pośrednictwem akademickiej Grupy Kontra, m.in. w Wydawnictwie Prasowym Myśl (w n-rach podawano adresy kontaktowe do S. Byczki i A. Jasionowskiego). Zamieszczano wiadomości o sytuacji na łódzkich uczelniach i działalności NZS w Łodzi i kraju. Kolportowane gł. przez sieć dystrybucyjną NZS.

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry