Hasła rzeczowe

Wujek

"Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS.

Ukazało się 20 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych z matryc białkowych w nakładzie 300 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Grażyna Zaremba, Stanisław i Ingnacja Wysztygiel, Bronisław Matusiewicz, Józef Toniak. druk: Stanisław i Ignacja Wysztygiel, Bronisław Matusiewicz, Józef Toniak; kolportaż na terenie Katowic: Ignacja Wysztygiel, S. Wysztygiel i B. Matusiewicz, ponadto kolportaż do Warszawy i Krakowa.

Autorami tekstów byli członkowie zespołu; zamieszczano informacje z kopalni, z regionu, komentarze do bieżących wydarzeń, wiersze.

Monika Kobylańska

Opcje strony

do góry