Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Aut 82 vel XXX

Wydawnictwo Aut 82 vel XXX, założone w Lublinie IV 1982 przez Dariusza Dybciaka i Wiesława Haleja, do których dołączył po wyjściu z internowania (XI 1982) Arkadiusz Kutkowski. W pierwszych latach książki wydawano na powielaczach. 1984–1986, po wycofaniu się D. Dybciaka i W. Haleja, wydawnictwo prowadził A. Kutkowski z Piotrem Mordelem i Wiesławem Ruchlickim. Współpracownicy: Elżbieta Aleksiejuk, Joanna Borys, Piotr Burda, Wiesław Dyznarowski, Łucja Kwiatkowska, Joanna Marczewska, Zbigniew Marczewski, Bernard Nowak, Anna Rzepniewska, Barbara Sidor i Maria Żytniak. Druk w miejscowościach: Brody Małe, Gęś (gospodarstwo Marianny i Franciszka Kulawców), Lublin (okolice ul. Północnej, Abramowice i ul. Leszczyńskiego), Radom (drukarnia spółdzielni Opakowanie przy ul. Żeromskiego) i Zwoleń (zabudowania Julianny i Szczepana Jasików). 1982–1986 nakł. Aut 82 ukazały się książki m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Pamiętnik pisany nocą – właśc. Dziennik pisany nocą, Lublin 1983), Krystyny Kersten (Historia polityczna Polski, Lublin 1983) i George’a Orwella (Folwark zwierzęcy, Lublin 1984).

Marcin Dąbrowski, Ewa Kuszyk-Peciak

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry